Pamětní list – Zemědělec roku 2018
Certifikát - Prověřená společnost 2016
Certifikát - Důvěryhodná firma 2014
Certifikát - Top Czech Quality

Živočišná výroba

 
Živočišná výroba

Výrobním zaměřením střediska je výroba mléka a odchov mladého dobytka.
V současné době chováme 280 - 300 ks dojených krav, s průměrnou dojivostí 9 000 l mléka na ks a rok. Mléko dodáváme do mlékárny ZOTT v Opoli a celková výroba se pohybuje kolem 2 100 000 l za rok.

Od roku 2011 nabízíme vlastní prodej čerstvého kravského mléka prostřednictvím našeho automatu v obci Kobeřice. Automat je umístěn 100 m od kostela směrem na Štěpánkovice u prodejny p. Vavřínka. Provoz automatu je nepřetržitě 24 hodin.


Dalším produktem firmy jsou vykrmená brojlerová kuřata ve čtyřech turnusových chovech za rok. V jednom turnusu jsme schopni odchovat 1 500 ks kuřat. Tato kuřata jsou výhradně pro přímé spotřebitele z našeho okolí.


Druhým produktem pro přímé spotřebitele jsou vykrmené krůty. které jsou vykrmovány jednou ročně, vždy před vánočními svátky v počtu 500 ks.


Začali jsme také s výkrmem prasat. Jsme schopni vykrmit 200 ks za rok. Tento výkrm měl rovněž směřoval k přímým spotřebitelům, ale z ekonomických důvodú byl výkrm prasat dočasně ukončen.


Kontaktní osoba:   Jan Hanzlík
mobil: 777 799 589

 

Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba