Pamětní list – Zemědělec roku 2018
Certifikát - Prověřená společnost 2016
Certifikát - Důvěryhodná firma 2014
Certifikát - Top Czech Quality

Rostlinná výroba

 
Rostlinná výroba

Farma CETA s.r.o. Kobeřice

hospodaří na výměře 1616 ha zemědělské půdy. Část výměry tvoří louky a pastviny cca 47 ha a 1569 ha tvoří orná půda.

 

Struktura plodin:   Ozimá pšenice
Jarní ječmen
Cukrovka
Řepka
Pícniny
Kukuřice
  480 ha
320 ha
250 ha
320 ha
130 ha
110 ha

 

Při organizaci práce uplatňujeme nové bezorební technologie firmy HORSCH.

 

Kontaktní osoba:   Ing. Rudolf Stuchlík
mobil: 777 799 174