Pamětní list – Zemědělec roku 2018
Certifikát - Prověřená společnost 2016
Certifikát - Důvěryhodná firma 2014
Certifikát - Top Czech Quality

Dotace, výběrová řízení

 
Dotace na projekt – Smykový nakladač pro živočišnou výrobu

Níže uvedený projekt byl realizován prostřednictvím a s podporou MAS Hlučínsko

Název projektu:
Smykový nakladač pro živočišnou výrobu

Operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova
Cíl operace:
Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hlučínsko v období 2014 - 2020

Popis projektu:
Předmětem projektu bylo nakoupení smykového nakladače pro živočišnou výrobu a zhotovení nájezdu a oprava podlahy v části objektu kravína K2 (p.č. 1100/14).

Výsledek projektu:
Investice podstatným způsobem:
   -zlepší produktivitu práce,
   -sníží náklady na opravy a údržbu stroje,
   -přispěje tak k lepší konkurenceschopnosti svých komodit na trhu,
   -bude mít příznivý dopad na ovzduší ve stáji.
Stavební obnovou dojde ke zlepšení pohybu po teletníku i ke zlepšení hygienických podmínek.

Celkové výdaje: 927 000 Kč bez DPH
Dotace:             463 500 Kč


Veřejná zakázka – Rekonstrukce posklizňové linky


Veřejná zakázka – Nákup technologie pro omezení emisí amoniaku