CETA Kobeřice | Facebook

Pamětní list – Zemědělec roku 2018
Certifikát - Prověřená společnost 2016
Certifikát - Důvěryhodná firma 2014
Certifikát - Top Czech Quality

Polní práce

 
Polní práce

Vedle hlavní činnosti nabízíme provedení polních prací pro naše spoluobčany. Tato činnost je podmíněna velikosti ploch k obdělávání.


Můžeme provádět práce na plochách 50 arů a více. Jedná se o orbu, podmítku, případně setí. Dlouhodobě provádíme sklizeň obilovin kombajnem E 512.


Většina těchto prací je prováděna větší a hlavně výkonnou technikou.

 

Polní práce Polní práce Polní práce