CETA Kobeřice | Facebook

Pamětní list – Zemědělec roku 2018
Certifikát - Prověřená společnost 2016
Certifikát - Důvěryhodná firma 2014
Certifikát - Top Czech Quality

Živočišná výroba

 
Živočišná výroba

Výrobním zaměřením střediska je výroba mléka a odchov mladého dobytka.

V současné době chováme 280 - 300 ks dojených krav, s průměrnou dojivostí 10 000 litrů mléka na ks a rok. Mléko dodáváme do mlékárny Brazzale Moravia a.s. Litovel a celková výroba se pohybuje kolem 3 mil litrů za rok.


Dalším produktem firmy jsou vykrmená brojlerová kuřata ve čtyřech turnusových chovech za rok. V jednom turnusu jsme schopni odchovat 1 500 ks kuřat. Tato kuřata jsou výhradně pro přímé spotřebitele z našeho okolí.


Začali jsme také s výkrmem prasat. Jsme schopni vykrmit 200 ks za rok. Tento výkrm měl rovněž směřoval k přímým spotřebitelům, ale z ekonomických důvodú byl výkrm prasat dočasně ukončen.


Kontaktní osoba:   Jan Hanzlík
mobil: 777 799 589

 

Živočišná výroba Živočišná výroba Živočišná výroba