CETA Kobeřice | Facebook

Pamětní list – Zemědělec roku 2018
Certifikát - Prověřená společnost 2016
Certifikát - Důvěryhodná firma 2014
Certifikát - Top Czech Quality

Rostlinná výroba

 
Rostlinná výroba

Farma CETA s.r.o. Kobeřice

hospodaří na výměře 1544 ha zemědělské půdy. Část výměry tvoří louky a pastviny cca 44 ha a 1500 ha tvoří orná půda.

 

Struktura plodin:   Ozimá pšenice
Jarní ječmen
Cukrovka
Řepka
Pícniny
Kukuřice
  450 ha
320 ha
250 ha
310 ha
120 ha
90 ha

 

Při organizaci práce uplatňujeme nové bezorební technologie firmy HORSCH.

 

Kontaktní osoba:   Jan Panoc
mobil: 774 865 920